Promotion

Home / Meeting & Event / Promotion / 𝑲𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒎𝒂̃𝒊 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 30% 𝒈𝒊𝒂́ 𝑪𝒂𝒇𝒆 𝑽𝒂𝒏𝒅𝒂
13 Sep

𝑲𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒎𝒂̃𝒊 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 30% 𝒈𝒊𝒂́ 𝑪𝒂𝒇𝒆 𝑽𝒂𝒏𝒅𝒂

𝑲𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒎𝒂̃𝒊 30% 𝒐𝒇𝒇
Chào đón tháng mới với khuyến mãi vô cùng hấp dẫn: giảm 30% các loại nước uống, tặng 01 pizza size nhỏ khi mua 1 pizza size lớn
Chương trình áp dụng từ ngày: 𝟬𝟱/𝟬𝟵-𝟯𝟬/𝟬𝟵/𝟮𝟬𝟮𝟮
Không áp dụng cho các combo và các chương trình khuyến mãi khác.