Get In Touch!

Feel free to contact us directly if you have any inquiries regarding accommodation. We would love to have you stay with us!

Sales & Marketing Office

21 Hoàng Diệu , phường 13, quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lan Rung Resort - Phuoc Hai Beach

Công Ty THNN An Kim Thiện - MST: 3502280451 ---- Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam