Promotion

Trang chủ / Meeting & Event / Promotion / Summer Days Package

Summer Days Package

22 Apr

Summer Days Package

 𝑺𝑼𝑴𝑴𝑬𝑹 𝑫𝑨𝒀𝑺 ⛱
(𝘌𝑛𝘨𝑙𝘪𝑠𝘩 𝘣𝑒𝘭𝑜𝘸)
🏝Cùng chào đón mùa hè thật rực rỡ và nhiều sắc màu cùng 𝒕𝒓𝒐̣𝒏 𝒈𝒐́𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊̉ 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 tại 𝑳𝘼𝑵 𝑹𝙐𝑵𝙂 𝙍𝒆𝙨𝒐𝙧𝒕 với nhiều dịch vụ hấp dẫn💥
🏜 1 đêm 𝒏𝒈𝒉𝒊̉ 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 tại dịch vụ lưu trú cao cấp
💆‍♀️ 2 suất 𝒎𝒂𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆 chân hoặc đầu vai cổ
☀️ 1 suất 𝒙𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒐̛𝒊 cho 2 khách
🍱 1 set menu 𝒕𝒓𝒖̛𝒂 hoặc 𝒕𝒐̂́𝒊 tại nhà hàng 𝑴𝒆𝒓𝒎𝒂𝒊𝒅 view biển
🥠 1 phần “𝑺𝒏𝒂𝒄𝒌 𝒕𝒊𝒎𝒆” gồm 4 𝒃𝒂́𝒏𝒉 𝒌𝒆̣𝒑 và 2 𝒍𝒚 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒎𝒊́𝒂 tươi ngon
🌊Quý khách sẽ nhận được tất cả những ưu đãi trên chỉ với 🔥𝟮,𝟲𝟴𝟬,𝟬𝟬𝟬 𝗻𝗲𝘁𝘁/𝗽𝗮𝗰𝗸𝗮𝗴𝗲 ✨
Hãy liên hệ ngay đến số 𝒉𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆 hoặc 𝒊𝒏𝒃𝒐𝒙 cho 𝑳𝘼𝑵 𝑹𝙐𝑵𝙂 𝙍𝒆𝙨𝒐𝙧𝒕 để được tư vấn đặt phòng nhé ✍️
————————————————-
🏝𝑊𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑎 𝑏𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑓𝑢𝑙 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑚𝑎𝑛𝑦 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑡 𝑳𝘼𝑵 𝑹𝙐𝑵𝙂 𝙍𝒆𝙨𝒐𝙧𝒕💥
🏜1 𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑦 𝑖𝑛 𝑎 𝑙𝑢𝑥𝑢𝑟𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑜𝑜𝑚
💆‍♀️2 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠 (𝑓𝑜𝑜𝑡 𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑎𝑑, 𝑛𝑒𝑐𝑘 & 𝑠ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟)
💆‍♀️1 𝑠𝑎𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑓𝑜𝑟 2 𝑔𝑢𝑒𝑠𝑡𝑠
🍱1 𝑙𝑢𝑛𝑐ℎ 𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑢 𝑏𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑎 𝑎𝑡 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎𝑖𝑑 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡
☀️1 𝑆𝑛𝑎𝑐𝑘 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑖𝑛𝑔 4 𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑓𝑓𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑑 2 𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟𝑐𝑎𝑛𝑒 𝑗𝑢𝑖𝑐𝑒
🥠𝑌𝑜𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑙𝑙 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝟮,𝟲𝟴𝟬,𝟬𝟬𝟬 𝗻𝗲𝘁𝘁/𝗽𝗮𝗰𝗸𝗮𝗴𝗲
🌊𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑳𝘼𝑵 𝑹𝙐𝑵𝙂 𝙍𝒆𝙨𝒐𝙧𝒕 𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 𝑎 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒✨
————————————————-
𝐋𝐀𝐍 𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐑𝐄𝐒𝐎𝐑𝐓 – 𝐏𝐇𝐔𝐎𝐂 𝐇𝐀𝐈 𝐁𝐄𝐀𝐂𝐇
☎️ 0254 367 9939
📧 reserve@lanrung.com.vn
✍️ Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam