Khuyến mãi

Trang chủ / Uncategorized / Flash Sales Promotion

Flash Sales Promotion

02 Th5

Flash Sales Promotion

𝑭𝒍𝒂𝒔𝒉 𝑺𝒂𝒍𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒐𝒕𝒊𝒐𝒏
Chương trình khuyến mãi chào hè năm 2024 với ưu đãi cực kì hấp dẫn tại 𝑳𝑨𝑵 𝑹𝑼𝑵𝑮 𝑹𝒆𝒔𝒐𝒓𝒕
⬆️ Miễn phí nâng cấp lên hạng phòng hướng biển khi khách đặt hạng tiêu chuẩn
💆‍♂️ Giảm 35% dịch vụ 𝑩𝒐𝒅𝒚 𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆 cho khách hàng khi lưu trú tại 𝑳𝑨𝑵 𝑹𝑼𝑵𝑮 𝑹𝒆𝒔𝒐𝒓𝒕.
Chương trình ưu đãi áp dụng cho cả ngày thường và cuối tuần
💰𝑮𝒊𝒂́ 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈: 𝟏,𝟓𝟕𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝑽𝑵𝑫
💰𝑮𝒊𝒂́ 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏: 𝟏,𝟗𝟔𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝑽𝑵𝑫
* Chương trình áp dụng đến hết ngày 31/05/2024
* Số lượng phòng có hạn
——————————
𝑊𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒 May 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑒𝑙𝑦 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑡 𝐿𝑎𝑛 𝑅𝑢𝑛𝑔 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡
𝐹𝑟𝑒𝑒 𝑢𝑝𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜 𝑎 𝑠𝑒𝑎 𝑣𝑖𝑒𝑤 𝑟𝑜𝑜𝑚 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑟𝑜𝑜𝑚
35% 𝑜𝑓𝑓 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑖𝑛-ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒 𝑔𝑢𝑒𝑠𝑡𝑠 𝑎𝑡 𝐿𝑎𝑛 𝑅𝑢𝑛𝑔 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡 𝑖𝑛 April
𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑙 𝑑𝑎𝑦𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑒𝑒𝑘
————————————–
𝐋𝐀𝐍 𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐑𝐄𝐒𝐎𝐑𝐓 – 𝐏𝐇𝐔𝐎𝐂 𝐇𝐀𝐈 𝐁𝐄𝐀𝐂𝐇
☎️ 0254 367 9939
📧 reserv@lanrung.com.vn
✍️ Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam