Sảnh Bellina

Sảnh Bellina là nơi tổ chức tiệc cưới, hội nghị hay tiệc trưa/tối. Sảnh Bellina được chia thành 2 sảnh là Bellina 1 (Sức chứa 250 khách) và Bellina 2 (Sức chứa 450 khách)